Nostalgia
1987,  140 x 125 cm
Nostalgia, 1987, oil painting on canvas
140 x 125 cm